Patientforeninger

Det er tungt at være bærer af håbet, alene.

Vi har alle brug for nogen at spejle os i. Smerten og uoverstigelige bakke føles ofte nemmere at forcere, når man går hånd i hånd med andre i lignende situation.


Jeg afholder forældremøder i patientforeninger – ligesom man afholder forældremøder i skolen, SFO´en, fodboldklubben o.lign.


Book tre forældremøder til en god pris. Vi lægger dem henover et år med forskellige temaer. Jeg hjælper jer gerne med at finde de emner, der er relevante for jeres forældregruppe.

MINE ERFARINGER MED ARBEJDE I PATIENTFORENING:


Jeg er medstifter af og har i 7 år været drivkraft i en lille patientforening.


Jeg har som mit primære mål at skabe netværk mellem mennesker, som i mere end almindelig grad har brug for

 • nogen at spejle sig i
 • nogen at lære fra
 • nogen at udveksle erfaringer med
 • nogen at læne sig op ad
 • nogen, der forstår


Derudover er der også et vidensperspektiv i mit foreningsarbejde:

 • Jeg faciliterer undervisning, så medlemmerne har mulighed for at blive klogere på deres - eller deres barns - sygdom.
 • Jeg arrangerer oplæg med de fremmeligste forskere, der præsenterer det nyeste indenfor deres felt


Og sidst, men ikke mindst har jeg investeret mange kræfter i samarbejde med:

 • hospitaler og sundhedspersoner
 • medicinalindustri
 • politikere
 • andre patientforeninger


Jeg tilbyder konsulentbistand til jeres foreningsarbejde. Ring til mig, så vi kan tale om rammerne og pris: 53 67 17 31


Listen over emner at tage op med ligesindede synes næsten uudtømmelig. Så som:

 • når diagnosen rammer
 • hvordan kan vi som forældre acceptere et liv og en fremtid, som vi umiddelbart ikke har den store indflydelse på?
 • positiv hospitalisering
 • hvad er svært i vores liv som forældre til et sygt/handicappet barn?
 • parforhold
 • hvordan kan vi bedst være der og hjælpe vores raske børn?
 • hvad kan vi gøre sammen og hver for sig for at undgå, at sygdom og hospitalsliv ikke bliver hjørnesten i vores identitet?


Støtte til frivilligt socialt arbejde via §18 midler

 

Uanset hvor i landet du bor/jeres forening har hjemsted, findes der i kommunen en pulje med §18 midler, der stilles til rådighed for frivilligt socialt arbejde. Alle foreninger kan søge, hvis der udføres frivilligt socialt arbejde.

 

 • 18 midler kan søges til mange formål. Bl.a. til:
 • Oplysningskampagner
 • Afvikling af arrangementer
 • Aflastningstjenester for pårørende
 • rådgivning
 • mv.

 

Sådan søger du §18 i din kommune

Landets kommuner bestemmer selv hvordan puljen fungerer og søges. Hvis du laver en søgning på Google, hvor du søger på ”kommunens navn” og ”paragraf 18”, vil du finde en vejledning på kommunens hjemmeside.

 

F.eks. Aarhus kommune (link)

https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/paragraf-18-under-65-aar/#2

 

Og min hjemkommune Dragør:

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/for-frivillige-og-foreninger/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde/

 

Ansøgningsfrister varierer også. Nogle kommuner har ansøgningsrunde én gang om året, mens andre har 3-4 gange. Nogle andre kommuner har slet ikke ansøgningsrunder, men behandler ansøgningerne løbende, efterhånden som de kommer ind.

 

Kommunerne får næsten altid flere ansøgninger end de har midler til, så det er vigtigt at, I bruger god tid på ansøgningen og får den lavet skarp.