Alle børn har ret til et godt børneliv

ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT BØRNELIVLeg er fuldstændig central for børns udvikling.

FAKTA OM DEN NØDVENDIGE LEG

 • Børn lærer gennem leg.
 • De lærer om verden, og hvordan tingene hænger sammen.
 • De lærer, hvad de selv er i stand til at klare, de får selvtillid og de bearbejder deres oplevelser.
 • Gennem legen får barnet mulighed for at udtrykke følelser og på den måde skabe oplevelser, der kan give en følelse af kontrol
 • Leg er generelt vigtig i børns udvikling, da den hjælper børnene til at bearbejde indtryk og løse de konflikter, de møder i hverdagen.
 • Leg handler om at skabe positiv kontakt. At blive set, hørt og forstået.

Hvordan sikrer vi os, at børn, der er alvorligt syge, handicappede og ofte indlagte, får mulighed for at lege, lære og udvikle sig som alle andre børn?

 

Rigshospitalet bygger et nyt børnehospital: BørneRiget.

Jeg har været involveret i projektets spæde start som brugerrepræsentant.

 

Som hospitalsmor er det spændende at følge med i. Det er vores andet hjem, og det er interessant at se, hvordan det tænkes og hvordan planerne skyder frem.

 

Den første søndag i september 2017 var der åbent hus på flere af landets hospitaler, - og også på Rigshospitalet, hvor det nye BørneRiget blev præsenteret.

 

Der var flere oplægsholdere – både læger, sygeplejersker og administrative medarbejdere havde noget på hjerte.

 

Jeg var også inviteret med som oplægsholder. Jeg talte om DEN NØDVENDIGE LEG.

 

Ifølge FN´s Børnekonvention har alle børn ret til et godt børneliv. Det gælder naturligvis også børn med indgribende sygdomme og indlagte børn.

 

Vi voksne skal være opmærksomme på, at vi skal facilitere leg, hvor børnene er. Også hvis de er isolerede eller for syge til at komme ud af hospitalssengen.

FACILITERING AF LEG


Gennem legen har børnene mulighed for at opnå en forståelse af deres egen tilværelse og omverden. De øver sig her på at mestre deres vilkår.

 

Og alvorligt syge børn skal mestre langt mere og flere komplicerede vilkår end andre:

 • frygten for smerte
 • symptomer på sygdommen
 • manglende information
 • separation fra søskende og venner
 • et ukendt miljø
 • og på nogle hospitaler bliver de fortsat fastholdt.

 

Derfor er det ekstra bekymrende, hvis ikke de har mulighed for at lege. For de har i høj grad brug for det.

 

Planerne for det nye BørneRiget faciliterer i høj grad leg – uanset, hvor i bygningen man er.

 

Det næste og meget vigtige skridt er, at få implementeret leg i de voksnes fokus – således de voksne møder barnet i legen – og bringer legen med ind i procedurer som blodprøver, medicinindgivelse og undersøgelser.

SPECIELT TIL FORÆLDRENE

Det kan betyde utroligt meget for barnet, hvis en procedure kan leges igennem på forhånd.

Dvs. er dit barn indkaldt til en scanning eller en øjenundersøgelse, så leg det derhjemme.

Skær et stort rundt hul i en papkasse og tegn knapper på – så er det en CT-scanner.

Kig en bamse i øjnene med et forstørrelsesglas. Tryk dukken på maven.

 

Kun fantasien sætter grænser for hvilke procedurer, man kan lege derhjemme. Og mor eller far kan også lægge krop til patientrollen.


Læs mere

 

SPECIELT TIL SUNDHEDSFAGLIGE

Producér små film, som lægges på hospitalets hjemmeside – og relevante links sendes ud med indkaldelsen til ambulante undersøgelser.

Små film, hvor en bamse får lagt venflon, taget blodprøve, bliver scannet mv.

 

Gør procedurerne forståelige – og tiltalende.

Bed barnet medbringe en bamse til undersøgelsen, og lad bamsen undergå undersøgelsen først.

Lev dig ind i legen – tag handsker og maske på ved bamseproceduren, hvis du også gør det ved den efterfølgende procedure.


Læs mere