Patientforeninger

LEA AARUP LYKKEGAARD


Medlem af Nerdy Speakers.

DET ER TUNGT AT VÆRE BÆRER AF HÅBET


Vi har alle brug for nogen at spejle os i. Smerten og uoverstigelige bakke føles ofte nemmere at forcere, når man går hånd i hånd med andre i lignende situation.


Hvorfor ikke facilitere forældremøder i patientforeningen – ligesom man afholder forældremøder i skolen, SFO´en, fodboldklubben o.lign?


Book tre forældremøder til en god pris. Vi lægger dem henover et år med forskellige temaer. Jeg hjælper jer gerne med at finde de emner, der er relevante for jeres forældregruppe.


Listen over emner at tage op med ligesindede synes næsten uudtømmelig. Så som:

 • når diagnosen rammer
 • hvordan kan vi som forældre acceptere et liv og en fremtid, som vi umiddelbart ikke har den store indflydelse på?
 • hvad er svært i vores liv som forældre til et sygt/handicappet barn?
 • hvordan kan vi bedst være der og hjælpe vores raske børn?
 • hvad kan vi gøre sammen og hver for sig for at undgå, at sygdom og hospitalsliv ikke bliver hjørnesten i vores identitet?


MINE ERFARINGER MED ARBEJDE I PATIENTFORENING:


Jeg er medstifter af og har i 7 år været drivkraft i en lille patientforening.


Jeg har som mit primære mål at skabe netværk mellem mennesker, som i mere end almindelig grad har brug for

 • nogen at spejle sig i
 • nogen at lære fra
 • nogen at udveksle erfaringer med
 • nogen at læne sig op ad
 • nogen, der forstår


Derudover er der også et vidensperspektiv i mit foreningsarbejde:

 • Jeg faciliterer undervisning, så medlemmerne har mulighed for at blive klogere på deres - eller deres barns - sygdom.
 • Jeg arrangerer oplæg med de fremmeligste forskere, der præsenterer det nyeste indenfor deres felt


Og sidst, men ikke mindst har jeg investeret mange kræfter i samarbejde med:

 • hospitaler og sundhedspersoner
 • medicinalindustri
 • politikere
 • andre patientforeninger


Jeg tilbyder konsulentbistand til jeres foreningsarbejde. Ring til mig, så vi kan tale om rammerne og pris: 53 671 731


Lea Aarup Lykkegaard

PSYKOTERAPEUT in spe

FOREDRAGSHOLDERtelefon 53 671 731


Amagertorv 14B, 1160 København K


mail@lealykkegaard.dk

© Copyright. All Rights Reserved.